Opgeloste zuurstof
De concentratie opgeloste zuurstof is één van de basisparameter voor de beluchting. Een goede regeling van de zuurstofconcentratie zorgt voor een economisch biologisch proces, maximale verwijdering van BZV en stikstof, en optimale omstandigheden voor het actief slib.

Ook bij de productie van drinkwater is de zuurstofconcentratie in bijvoorbeeld zuiveringsinstallaties, spaarbekkens en reservoirs een belangrijke en veel gemeten parameter.

In oppervlakte water is de concentratie zuurstof letterlijk van levensbelang. Een te lage concentratie duidt op een calamiteit die ernstige gevolgen kan hebben op het aanwezige leven in het betreffende water.