Proces Viscometers
Viscositeit is een belangrijke parameter in tal van processen. In veel gevallen is de juiste viscositeit een voorwaarde voor de verwerkbaarheid van het product.

Voor het on-line of in line meten direct in het proces zijn diverse systemen beschikbaar. Door koppeling van het uitgangsignaal met de proces computer kunnen alarmen gegenereerd worden bij overschreiding van ingestelde limieten. Ook is het mogelijk om een regelkring op de meetwaarde te baseren.