Troebelheid - Drogestof - Slibconcentratie
Het in-line meten van de troebelheid, drogestofgehalte of slibconcentratie kan op diverse manieren. Afhankelijk van het meetbereik en toepassing bestaat de keuze uit sensoren met meerstraalstechnieken, dompel- of in-line sensoren en contactlose meetprincipes.

De Cosmos-25 is een meetsysteem dat met één sensor zowel lage troebelheid als hoge slibconcentratie kan meten. Sensor is voorzien van optionele wisser. De sensor kan ook worden aangesloten op de draagbare M-line.

Wanneer u geen bewegende of uitstekende delen wenst zijn de Stamosens meetsystemen een juiste keuze. Het 4-straals infrarood meetprincipe maakt een automatische reinigingssyteem overbodig.

Met de ACP4061p wordt contactloos de troebelheid gemeten. Onderhoud wordt op deze manier tot een minimum beperkt. Ook in agressieve of hoge temperatuur media biedt dit een oplossing.

De 7000 SWN4-T is een stand-alone troebelheidsmeter met een direct 4-20 mA uitgangssignaal. Door het ontbreken van een aparte meetversterker is de sensor uitstekend toepasbaar in overstorten, riolering en bergbezinkbassins.

Cosmos-25
0 NTU..16%
4261
contactloos
Stamosens
0 NTU..8%
7000-SWN4
stand-alone
M-line
Draagbaar