Honeywell stationaire gasdetectie
In veel besloten ruimtes kunnen zich in de loop van de tijd gevaarlijke concentraties giftige gassen of dampen ontwikkelen. Om betreding tijdens deze situaties te voorkomen, wordt veelal stationaire gasdetectie apparatuur geplaatst die de betreder visueel of akoestisch waarschuwt voor gevaarlijke situaties.

INVEN levert betrouwbare stationaire apparatuur van Honeywell voor continue meting en alarmering van een groot aantal gassen. Afhankelijk van de toepassing kan het toestel EX-gecertificeerd uitgevoerd worden.

Daarnaast is het mogelijk om met draagbare gasdetectie apparatuur de ruimtes voor betreding te inspecteren op gevaarlijke concentraties giftige gassen.