Slibbufferpomp
Met de slibbufferpomp kunnen gevormde waterlagen en tussen-waterlagen in indikkers of slibbuffers geheel automatisch weggepompt worden.

Het complete systeem bestaat uit een pomp met optische detector die met behulp van een hijskraan op de buffer of indikker gepositioneerd wordt. Op programmeerbare tijden wordt de pomp, zonder tussenkomst van de gebruiker, automatisch neergelaten, detecteert het optische systeem de waterlagen, en worden deze vervolgens weggepompt.

Afhankelijk van de toepassing heeft het verwijderen van de waterlagen grote voordelen:

Besparing op slibvervoerskosten
Besparing op polymeer verbruik
Verbeterde belasting van de slibgisting
Verhoging capaciteit van buffer of indikker
Beter rendement van de sliblijn, zeefband, of centrifuge.
Vervangt het handmatig aflaten, verlaging van de arbeidskosten

De ervaringen van Waternet met de slibbufferpomp op RWZI Loenen staan in Neerslag beschreven. Het artikel is on-line via deze link te lezen.

Het automatisch verwijderen van de waterlagen met de slibbufferpomp kan indien mogelijk gesynchroniseerd worden met aanwezige mixers, roerwerk of ruimer. Ook aansturing door een extern controle systeem is mogelijk.