Honeywell gasdetectie sensoren
Losse sensoren voor het meten voor toxische of brandbare gassen worden nagenoeg altijd toegepast met bijbehorende controle systemen. De sensoren geven het meetsignaal door, aflezing, instelling en bediening wordt op de controller uitgevoerd.

Vooral bij combinaties van meerdere sensoren op een controller kunnen de investeringskosten laag gehouden worden. Directe koppeling met het centrale besturingssyteem, zonder centrale uitlezing, is in een aantal gevallen ook mogelijk.