RETENTIE
Retentie is een berekening op basis van stofoploop en witwater consistenties. In principe bestaat een retentie systeem uit individuele consistentie- en asmeting, verkregen met gecombineerde of afzonderlijke meetsystemen. De consistentie van het doorval water blijkt in de praktijk de beste parameter te zijn voor sturing van retentie chemicaliën.

De RET-2502 sensor is gebaseerd op het gepatenteerde "peak detectie" meetprincipe. Dit principe maakt gebruik van lichtabsorptie techniek, waarbij de concentraties aan vezels en as afzonderlijk worden gemeten. Deze techniek maakt de meting ongevoelig voor variaties in oppervlaktestructuur van de te meten stoffen, waarbij kleur verandering geen rol speelt. Calibratie van het systeem is hierdoor eenvoudig uit te voeren.

De RET-5500 is een on-line meetsysteem gebaseerd op eerdergenoemde peak methode. Het systeem is uitgerust met een doorstroomsensor en is compleet met electronica en pomp op een verplaatsbaar frame gemonteerd. Hierdoor is de RET-5500 eenvoudig op meer posities in het proces toepasbaar.

Er is ook een mobiel systeem PSA-5000 beschikbaar (huur/koop) voor het van chemicaliën, of onderzoek, al dan niet met betrekking tot plaatsing van een vaste opstelling.