PERMI
On-line porositeit analyser
Het PERMI on-line meetsysteem geeft continu en real-time informatie over de porositeit van de papierbaan. De meetresultaten correleren uitstekend met bestaande laboratorium meetsystemen.

Met de gepatenteerde meettechniek wordt 1000 maal per seconde de porositeit gemeten. Bij een baansnelheid van 1200 meter/minuut betekent dit een meetwaarde voor elke 2 cm baanlengte. De meettechniek heeft bovendien als voordeel dat in bijna alle gevallen een eenmalige kalibratie volstaat, voor alle papiersoorten die op de papiermachine worden geproduceerd. De meting is onafhankelijk van de papierbaan snelheid.

Het meetsysteem is geschikt voor laag poreuze papiersoorten en gramgewichten van 10 tot meer dan 250 g/m2. De meetresultaten komen overeen met ISO 5636-1, ISO 5636-2, ISO 5636-3 en ISO 5636-4 en kunnen ook worden weergegeven volgens verschillende standaarden zoals Bendtsen, Shopper, Gurley, Borgwald en Coresta.

De PERMI wordt in de praktijk toegepast voor uiteenlopende papiersoorten waaronder SC, LWC, Grafisch, MG, sigaretten, filter, zakken, geldwaarde, papieren enz. Het systeem is overal inzetbaar waar porositeit een kritische parameter is.

Het meetsysteem bestaat uit een meetkop, gemonteerd op een beweegbare arm. Dit is verbonden met een apart opgestelde verwerkingseenheid. De PERMI wordt voor aflevering met behulp van papiermonsters reeds in de fabriek gekalibreerd. Hierdoor kan de installatie en inbedrijfname binnen 1 dag worden gerealiseerd.

Real-time meting door meettijd van 1 ms
Uitstekende correlatie met laboratorium metingen
Eenvoudige kalibratie
Snelle overgang tussen papiersoorten