Polymeer Dosering
Bij mechanische indikprocessen met centrifuges, bandindikkers of zeefbandpersen, wordt in veel gevallen polymeer toegevoegd om het indikresultaat te optimaliseren. Het positief geladen vlokmiddel coaguleert met het negatief geladen slib, zodat de scheiding van water en slib sneller verloopt. Dit proces kan uitstekend met een Streaming Current Meter geoptimaliseerd worden.

De Streaming Current Monitor meet de oppervlaktelading in het filtraat of centraat. Een te hoge waarde duidt op een overmaat aan polymeer, een te lage waarde kan wijzen op uitspoeling van slibdeeltjes. Door een correcte afstelling kan de polymeer dosering uitstekend geregeld worden, waarbij automatisch gereageerd wordt op wijzigingen in slibdebiet, slibconcentratie, slibsamenstelling en polymeeraanmaak.

Continue bewaking en van de polymeer dosering
Snelle reactie op wijziging van procesomstandigheden
Besparing op polymeerkosten tot 15% mogelijk
Optionele ingebouwde (chemische) reiniging
Reductie van polymeerverbruik, optimalisatie van indikking

Naast deze on-line ladingsmeter is er ook een laboratorium instrument beschikbaar voor de bepaling van de streaming current.