pH en Redox
Voor een goede bedrijfsvoering tijdens de verschillende zuiveringsstappen is het controleren van de juiste pH-waarde van belang. Plotselinge of gestage afwijking van de neutrale pH waarde dient gealarmeerd te worden, om ontoelaatbare situaties te voorkomen.

De Redox potentiaal is een maat voor de oxiderende en reducende componenten in het water. Redox potentiaal wordt met een edelmetaal electrode met een geintegreerde referentie electrode gemeten.

Voor vervuilende media en anaerobe processen is een speciale redox electrode leverbaar.
Deze electrode is voorzien van vloeiend electrolyt dat blokkade van het referentie membraan voorkomt en de electrode continu reinigt. Lees meer...