IN-LINE MONSTERNAME
In het papier productie proces zijn monsters onontbeerlijk voor kwaliteit handhaving. Het is van groot belang dat deze monsters representatief zijn. Pulp is een suspensie met een grote variëteit aan deeltjes, waarvan de homogeniteit een wankel evenwicht is dat snel verstoord wordt.

Een monstername toestel mag niet afhankelijk zijn van operator handelingen en mag de homogeniteit niet verstoren. Verder moet voorkomen worden dat het ontwatering effecten aan de pijpwand invloed hebben op het genomen monster.

Er zijn speciale toestellen voor het nemen van filtraat monsters, zonder verlies aan stof.