MEMBRAAN BEWAKING
Steeds vaker wordt bij het produceren van drinkwater of schoon proceswater membraan filtratie toegepast. Met name bij de drinkwaterproductie is bewaking van de integriteit van de membranen van groot belang. Het doorslaan van deeltjes duidt op een lek in een membraan en hierop moet direct gereageerd worden. Niet alleen is het eindprodukt van mindere of slechte kwaliteit, maar ook de kans op biologische nagroei is groot.

Speciaal voor deze toepassing is de membraan integriteits monitors ontwikkeld. Een instrumenten gebaseerd op deeltjestellers, dat reeds zeer geringe concentraties deeltjes direct detecteert. Deze lage concentraties zullen door een troebelheidsmeter niet opgemerkt worden.

De PM 2500 XRD is een deeltjesmonitor gebaseerd op het DLO meetprincipe. Het instrument heeft een zeer hoge gevoeligheid en kan zeer lage deeltjes concentraties (vanaf 1,0 Ám) detecteren. De totale concentratie wordt vertaald naar een particle index. Een verhoging van deze index duidt op een verhoogde deeltjesconcentratie.

Op de PM 2500 XRD kunnen tot vier meetcellen gelijktijdig aangesloten worden. Hierdoor is het mogelijk om de integriteit van verschillende membranen te meten, eerder een probleem te detecteren en sneller de oorzaak te lokaliseren.

Speciaal ontworpen voor bewaking membraan integriteit
Minimaal en eenvoudig onderhoud, meting dˇˇr transparante slang
Tot 4 meetcellen gelijktijdig aansluitbaar