MAALGRAAD en ONTWATERING
Refiner sturing op specifieke energie moet gezien worden als een eerste stap in stabilisatie van het proces. De uiteindelijke pulp kwaliteit is afhankelijk van meerdere factoren, waarvan variatie van inkomende pulpeigenschappen één van de belangrijkste is. Een in-line maalgraad meetsysteem meet de werkelijk bereikte maalgraad en is als zodanig een onmisbare schakel voor het handhaven van een constante maal kwaliteit.

De bekende SR- en CSF laboratorium toestellen zijn door hun constructie ongeschikt voor proces sturing. Voor in-line meting zijn speciale systemen ontwikkeld met automatische monstername. Voor bepaling van de maalgraad zijn deze voorzien van een verdunning stap. De ontwatering van de oploopstof wordt direct, zonder verdunning, gemeten. Deze systemen zijn geschikt voor calibratie in zowel °SR als CSF waarde.