Ladingbalans bij grafisch papier machine
De lading van vezels wordt gemeten met de SZP-10 en uitgedrukt in mV Zeta-potentiaal. De ladingsterkte van de opgeloste en colloidale lading in de suspensie is gemeten met de PCD-05. De ladingsterkte is uitgedrukt in ml verbruik van de titratievloeistof per 10 ml monstervolume.

In dit voorbeeld wordt wordt een flinke hoeveelheid anionische geladen stoorstoffen (anionic trash) in het systeem geïntroduceerd door het cassé (ladingsterkte van -7,90 ml).

De gemeten vermindering na toevoeging van het zetmeel naar -3,85 ml geeft aan dat de anionic trash een deel van het zetmeel absorbeert, wat in het watersysteem achterbijft. Dit beïnvloed de ontwatering en retentie, wat ook een oorzaak is van de hoge ladingsterkte (-4,15 ml) in het doekwater.

Deze metingen zijn voor de verschillende papiersoorten herhaald, waarbij belangrijke verschillen zijn geconstateerd. Ook de soort en hoeveelheid cassé verandert, handmatige metingen van monsters laten niet toe om tijdig op de veranderingen te reageren.

De aanbeveling is daarom een fixeermiddel in het cassé te doseren en de optimale hoeveelheid door middel van een on-line meetsysteem PCT-20 continu te sturen. Dit garandeert een constant ladingviveau met economisch gebruik van chemicaliën.


Dit artikel is geschreven door Paul Backer

Meer weten over het opstellen van een ladingsbalans?
Neem contact op via 076-581.22.88 of p.backer@inven.nl

Hoewel alle moeite is gedaan om ervoor te zorgen dat deze publicatie betrouwbaar is, kan geen enkele aansprakelijkheid worden aanvaard voor eventuele fouten of weglatingen. Gegevens, maar ook regels en voorschriften kunnen veranderen. Zorg er dus voor altijd de nieuwste versies van regels, normen en richtlijnen bij de hand te hebben. Dit document is slechts informatief en kan niet als bewijsstuk gebruikt worden.


INVEN helpdesk
Heeft u vragen over lading? HelpDesk
+31 (0)76 - 581.22.88 helpdesk@inven.nl