Lading en Zeta potentiaal
Het vroegtijdig neutraliseren van stoorstoffen (Anionic Trash) is een belangrijke reden voor het inzetten van een on-line lading meetsysteem. Bijna alle stof componenten hebben een bepaalde oppervlakte lading, die een grote rol spelen in de adsorptie en vervlechting van vezels en het binden van deeltjes tijdens de bladvorming. Het meten en regelen van de specifieke lading is belangrijk voor een optimaal effect van de gedoseerde hulpstoffen en is een bepalende factor in het retentie- en ontwateringsgedrag.

Het meten van de lading in "wit water 1" geeft een globale indicatie van de ladingstoestand van het totale systeem. Voor het effectief neutraliseren van stoorstoffen is het belangrijk deze bij de bron, vroegtijdig in het proces, te meten en te fixeren. Hiervoor dient een ladingbalans van het systeem opgesteld te worden. Indien gewenst kan INVEN deze ladingsbalans verzorgen.

Anionisch geladen stoorstoffen komen vooral voort bij het gebruik van CTMP oud papier pulp (DIP), en cassé. Het sluiten van de waterkring is een andere belangrijke storingsbron.

Met een on-line lading meetsysteem wordt continue de sterkte van de lading bepaald, en kan het fixeer middel in de juiste hoeveelheid worden gedoseerd. Hierdoor kan adequaat op de steeds wisselende sterkte van stoorstoffen lading worden ingespeeld. Overdosering is kostbaar en zal, evenals onderdosering, de machine runability negatief beïnvloeden.

Nadat de anionisch geladen stoorstoffen zijn geneutraliseerd, is de lading van de vezel een belangrijk gegeven voor de mogelijkheid om hulpstoffen te kunnen adsorberen.