Geleidbaarheid
Geleidbaarheid is een algemene parameter die vooral ter bewaking van de stabiliteit van processen toegepast wordt. Plotselinge of gestage afwijking van de gebruikelijke waarde kunnen een indicatie van een procesverstoring of vervuiling zijn.

Ook op waterzuiveringen wordt geleidbaarheid steeds vaker wordt toegepast. Een afwijking van de normale waarde in het influent, duidt vaak op ongebruikelijke concentraties vreemde stoffen, die een nadelig effect op het zuiveringsrendement kunnen hebben.

LF-25
In-line
AL10Con
Draagbaar
AL20Con
Draagbaar IP67