Vluchtige Organische Stoffen
Vluchtige Organische Componenten (VOC)zijn een verzameling van koolwaterstof verbindingen die gemakkelijk verdampen. Voorbeelden zijn componenten van brandstoffen en oplosmiddelen. Een aantal vluchtige organische componenten zijn toxische en hebben een schadelijk effect op de menselijke gezondheid.


Oorsprong

Vluchtige organische stoffen kunnen van natuurlijke oorsprong zijn. Er zijn diverse soorten planten die deze verbindingen afgeven. Het komt echter veel voor dat de oorsprong antopogeen is. Bekende bronnen zijn de chemische industrie en het verkeer.

Onder invloed van UV straling worden veel vluchtige organische stoffen in de atmosfeer afgebroken. Dit kan onder bepaalde omstandigheden ozon vormen met een mogelijk schadelijk effect op de gezondheid en vegetatie.


Gezondheid

Veel vluchtige organische componenten zijn reeds in het lage bereik toxisch en hebben invloed op het centrale zenuwstelsel. Aanraking, inademing of iname van deze stoffen hebben afhankelijk van de concentratie een negatieve invloed op de gezondheid en welzijn. Voorkom veelvuldige blootstelling door toepassing van ventilatie, juiste keuze van beschermingsmiddelen en detectie en alarmering.


Geschikte detectie appatuur

Micro5 PID
multigas detector met PID sensor en pomp
Guard 2 PID
Stationaire PID
voor ruimtebewaking


Dit artikel is geschreven door Dries Nelemans.

Meer weten over de detectie van VOC's?
Neem contact op via 076-581.22.88 of d.nelemans@inven.nl

Hoewel alle moeite is gedaan om ervoor te zorgen dat deze publicatie betrouwbaar is, kan geen enkele aansprakelijkheid worden aanvaard voor eventuele fouten of weglatingen. Gegevens, maar ook regels en voorschriften kunnen veranderen. Zorg er dus voor altijd de nieuwste versies van regels, normen en richtlijnen bij de hand te hebben. Dit document is slechts informatief en kan niet als bewijsstuk gebruikt worden.

€ 1.093,00 € 995,00

Meer informatie