Gasdetectie hulpverleners (CO meting)
"Niemand heeft iets aan een bewusteloze hulpverlener". Een gevaarlijk, onzichtbaar en niet te ruiken gas is koolmonoxide. Ambulance personeel, politie en brandweer kunnen er mee te maken krijgen wanneer ze een woning of pand betreden.

Bekende voorbeelden van aanwezigheid van koolmonoxide zijn uitlaatgassen van auto's en verbranding van aardgas in ketels, geisers en kachels in slecht geventileerde ruimtes. Met name bij hoge concentraties koolmonoxide lopen niet alleen de slachtoffers maar ook de hulpverleners een groot risico. Een persoonlijke CO detector kan tijdig waarschuwen.


Ambulance (para-)medische hulpverlener
Ambulancepersoneel kan in aanraking komen met koolmonoxide bij melding van mensen die onwel zijn geworden door inademing van koolmonoxide. Koolmonoxide verdringt zuurstof in rode bloedcellen, hierdoor treden al bij lage concentraties vergiftigingsverschijnselen op.

Een persoonlijke CO gasdetector laat duidelijk horen, wanneer koolmonoxide aanwezig is. Bij hoge koolmoxide waarden is het aan te raden het pand te verlaten en te wachten op de brandweer die beschikt over beschermde maskers.

De gasdetector wordt vaak bevestigd aan een lifepack of hartmonitor. Beter is om de koolmonoxide meter niet laag bij de grond, maar aan de broekriem te dragen. De meter hangt dan op ademhoogte van kwetsbare personen, zoals kinderen, maar ook op bed hoogte.


Politie diensten
Koolmonoxide kan ontstaan door een defecte geiser of verwarmingsketel; ook uitlaatgassen bevatten koolmonoxide. In combinatie met besloten ruimtes, waarvan parkeergarages en kelders voorbeelden zijn, zijn dit potentiele gevarenbronnen.

Het is aan te bevelen als agent, tijdens het betreden van besloten ruimtes, met een CO-meter te zijn uitgerust. Dit om te waarschuwen voor het gevaar van koolmonoxide in situaties waarbij het veilig lijkt.

De gasdetector laat luid en duidelijk horen wanneer in een ruimte koolmonoxide aanwezig is en de situatie voor jezelf en andere mensen in de directe nabijheid gevaarlijk is. Op basis van de alarmwaarde kan worden beslist of er de mogelijkheid is om een snelle redding uit te voeren, zonder onomkeerbare gezondheidsschade.


Brandweer
Bij verdenking van een koolmonoxide intoxicatie is het als eerste betreden van een pand met enkel en alleen een CO-meter niet aan te raden. Met name bij hoge concentraties koolmonoxide lopen niet alleen de slachtoffers maar ook de hulpverleners een groot risico.

Het is de taak van de brandweer om een verkenning te doen in een onveilig gebied en op zoek te gaan naar slachtoffers. Vervolgstappen zijn het uitschakelen van de bron en ventileren van de ruimte. Voorkom het gebruik van lichtschakelaars in verband met explosiegevaar.

In de voorschriften standaardbepakking Tankautospuit en Hulpverleningsvoertuigen staat bij materiaal voor brandbestrijding en redding zowel een explosiegevaarmeter als een CO-meter vermeld. Een CO-detector kan in één toestel gecombineerd worden met een explosiegevaarmeter.

Voor meetploegen en specialisische teams die bijvoorbeeld omgevingsmetingen uitvoeren kan ook een zuurstof meetcel toegevoegd worden. Korpsen in landelijke omgeving kunnen kiezen voor een extra H2S sensor voor meting rondom mestputten en gierkelders.


Voorbeelden van geschikte gasdetectoren


Dit artikel is geschreven door Paul Backer.

Meer weten over gasdetectie voor hulpverleners? Neem contact op via 076-581.22.88 of p.backer@inven.nl

Hoewel alle moeite is gedaan om ervoor te zorgen dat deze publicatie betrouwbaar is, kan geen enkele aansprakelijkheid worden aanvaard voor eventuele fouten of weglatingen. Gegevens, maar ook regels en voorschriften kunnen veranderen. Zorg er dus voor altijd de nieuwste versies van regels, normen en richtlijnen bij de hand te hebben. Dit document is slechts informatief en kan niet als bewijsstuk gebruikt worden.

€ 167,00 € 145,00
onderhoudsvrije CO gasdetector

Meer informatie