COAGULATIE - FLOCCULATIE
Eén van de meest kritische processen in de drinkwaterbereiding is de flocculatie van het inkomende water. Problemen in deze processtap hebben een negatief effect op het gehele verdere proces en de uiteindelijke waterkwaliteit.

Met het meten van de oppervlakte lading in het water na flocculatie en menging wordt een betrouwbare en continue bewaking en sturing van de chemicaliën dosering bereikt. Variaties in debiet, inkomende waterkwaliteit en chemicaliën samenstelling worden automatisch opgevangen door continue sturing van de chemicaliën dosering.

De streaming current monitor meet continu de oppervlakte lading na de menging van coagulant en vertaalt de meetwaarde naar een 4-20 mA signaal. Dit signaal is instelbaar en op basis hiervan kan de coagulantdosering geoptimaliseerd worden.

Continue bewaking van de chemicalien dosering
Snelle reactie op wijziging van ruw water kwaliteit
Besparing op polymeerkosten tot 15% mogelijk