Echosmart Slibspiegelmeter
Met de Echosmart wordt slibspiegel meten een stuk eenvoudiger. De Echosmart is de eerste slibspiegelmeter met ingebouwde draadloze dataoverdracht met netwerk functie. Met name bij installatie op draaiende bruggen is dit een kostenbesparende oplossing.

De slibspiegelmeter meet op basis van het ultrasone meetprincipe. Met de sensor in de schone bovenlaag, bepaalt het systeem continu de hoogte van de slibdeken.

Specifiek voor de toepassing in nabezinkers kan de sensor worden voorzien van een ingebouwde troebelheiddetector. Dreiging van slibuitspoeling kunt u op deze manier sneller detecteren.

Inbedrijfname binnen 15 minuten
Groot en overzichtelijk grafisch display
Automatische aanpassing aan proces omstandigheden
Tot 16 opnemers per Echosmart

Is er energie te besparen met een retourslibregeling op basis van een slibspiegelmeting? Hoogheemraadschap van Schieland trok na onderzoek een positieve conclusie. Op RWZI Kralingse Veer worden de slibretourvijzels aangestuurd met de Echosmart slibspiegelmeting.