Echosmart Slibspiegelmeter
Met de Echosmart wordt slibspiegel meten een stuk eenvoudiger. De Echosmart is de eerste slibspiegelmeter met ingebouwde draadloze dataoverdracht met netwerk functie. Met name bij installatie op draaiende bruggen is dit een kostenbesparende oplossing.

De slibspiegelmeter meet op basis van het ultrasone meetprincipe. Met de sensor in de schone bovenlaag, bepaalt het systeem continu de hoogte van de slibdeken.

Specifiek voor de toepassing in nabezinkers kan de sensor worden voorzien van een ingebouwde troebelheiddetector. Dreiging van slibuitspoeling kunt u op deze manier sneller detecteren.

Inbedrijfname binnen 15 minuten
Groot en overzichtelijk grafisch display
Automatische aanpassing aan proces omstandigheden
Tot 16 opnemers per Echosmart

Is er energie te besparen met een retourslibregeling op basis van een slibspiegelmeting? Hoogheemraadschap van Schieland trok na onderzoek een positieve conclusie. Op RWZI Kralingse Veer worden de slibretourvijzels aangestuurd met de Echosmart slibspiegelmeting. Lees meer in bijgaand artikel in de Neerslag 2010-6.

Het Waterschap Noorderzijlvest heeft in 2004 PROCES-groningen gevraagd om een selectie te maken uit de bekendste ultrasone slibspiegelmeters. Na een uitgebreide test is Inven als uiteindelijke leverancier geselecteerd.


Alternatieve slibspiegelmeters:


Tevreden gebruikers:
Waterschap De Dommel
Waterschapsbedrijf Limburg
Waterschap Rijn en IJssel
Waterschap Noorderzijlvest
Waterschap Velt en Vecht
Waterschap Hunze en Aa's
Waterschap Aa en Maas
Waternet