DRINKWATER
Schoon drinkwater wordt in de huidige samenleving als vanzelfsprekend beschouwd, er gaat echter een omvangrijk proces aan vooraf. De tendens dat hiervoor steeds minder grondwater onttrokken mag worden om verdroging tegen te gaan, maakt verdergaande optimalisatie van het proces noodzakelijk.

Ook de voortgaande ontwikkeling en toepassing van membraantechnologie en desinfectie in de drinkwaterbereiding vraagt specifieke oplossingen voor de meet- en regelstrategie.