Anionic trash fixeermiddel dosering
De lading van vezels wordt gemeten met de SZP-10 en uitgedrukt in mV Zeta-potentiaal. Met de PCD-05 wordt de ladingsterkte van het gefiltreerde pulpmonster gemeten en uitgedrukt in ml verbruik van de titratievloeistof per 10 ml monster. Voor het filtraat is een zeef van 300 µm gebruikt.

In dit voorbeeld wordt kationisch zetmeel gedoseerd, waarbij eerst de anionische stoorstoffen moeten worden geneutraliseerd.


Voorbeeld onderdosering

Vóór dosering van het fixeermiddel is de Zeta-potentiaal van de vezels -20 mV en de ladingssterkte van het gefiltreerde pulpmonster komt overeen met -2 ml. Deze waarde is een indicatie van de aanwezigheid van stoorstoffen met een anionische lading (Anionic trash).

Na dosering van het fixeermiddel is de ladingsterkte van het gefiltreerde monster verminderd tot -1 ml. Maar ook na toevoeging van het kationisch geladen zetmeel vermindert de ladingsterkte van het filtraat. Dit duidt erop dat er nog anionische stoorstoffen aanwezig zijn die een deel van het zetmeel absorberen.

Na dosering van het zetmeel blijft de Zeta-potentiaal van de vezels gelijk. Er hecht zich dus geen zetmeel aan de vezels, maar de ladingsterkte van het filtraat neemt wel af. De conclusie is dat de dosering van het fixeermiddel onvoldoende is.


Voorbeeld overdosering

Vóór dosering van het fixeermiddel is de Zeta-potentiaal van de vezels -20 mV en de ladingssterkte van het gefiltreerde pulpmonster komt overeen met -2 ml. Deze waarde is een indicatie van de aanwezigheid van stoorstoffen met een anionische lading (Anionic trash).

Na dosering van het fixeermiddel is de lading van de vezels gereduceerd tot -7,5 mV en de ladingsterkte van het gefiltreerde monster tot -0,3 ml. Hieruit kan men afleiden dat het fixeermiddel de anionisch geladen stoorstoffen heeft geneutraliseerd. Echter een deel van het fixeermiddel is door de vezels geabsorbeerd, gezien de vermindering van -20 mV naar -7,5 mV. Dit duidt op een overdosering.

Na dosering van het kationisch zetmeel verlaagt de lading van de vezel tot -5 mV. Maar ook de lading in het filtraat wijzigt sterk en wordt in dit voorbeeld zelfs positief. De conclusie is dat een deel van het zetmeel zich aan de vezels hecht, maar dat er ook een deel in het proces achterblijft.


Dit artikel is geschreven door Paul Backer.

Meer weten over gasdetectie voor voor maritieme toepasssingen? Neem contact op via 076-581.22.88 of p.backer@inven.nl

Hoewel alle moeite is gedaan om ervoor te zorgen dat deze publicatie betrouwbaar is, kan geen enkele aansprakelijkheid worden aanvaard voor eventuele fouten of weglatingen. Gegevens, maar ook regels en voorschriften kunnen veranderen. Zorg er dus voor altijd de nieuwste versies van regels, normen en richtlijnen bij de hand te hebben. Dit document is slechts informatief en kan niet als bewijsstuk gebruikt worden.


Helpdesk
Heeft u vragen over lading?

HelpDesk
+31 (0)76 - 581.22.88 helpdesk@inven.nl