PC2400-D
Met de opkomst en ontwikkeling van de membraan technologie is de vraag naar nauwkeurige meetmethoden in schoon drinkwater steeds groter geworden. Deeltjestellers komen hieraan tegemoet. Daar waar een troebelheidsmeter aan een zekere ondergrens komt, kan met een deeltjesteller tot zeer lage concentraties en deeltjesgroottes gemeten worden.

De PC2400D is een on-line deeltjesteller met een meetbereik van 2-900 micron. Binnen dit meetbereik kunnen concentraties tot 15.000 deeltjes per milliliter gemeten worden, ingedeeld verschillende grootte bereiken.

Met behulp van de bijgeleverde software kan de meting over 8 deeltjesgrootte bereiken worden verdeeld. Voor registratie of sturing kan gekozen worden voor bijbehorende software, of gebruik worden gemaakt van vier instelbare analoge uitgangssignalen.

Eenvoudige bediening met bijgeleverde software
Sensor is buiten de electronica geplaatst
Kans op verstopping minimaal door grote meetcel