CONSISTENTIE
Consistentie is een belangrijke parameter voor een stabiel productie proces en heeft een directe invloed op kwaliteit en productiviteit. De totale papierstof is een mix van vaste stoffen in water, bestaande uit vezels en vulmiddelen, met elk hun specifieke eigenschappen van afmeting, gewicht, oppervlakte structuur, organisch of anorganisch, etc.

Elk bestaand in-line consistentie meetsysteem is een afgeleide meting, gebaseerd op bepaalde eigenschappen van de pulp met een relatie tot de concentratie. Voor sommige afwijkingen zijn compensaties mogelijk; anderen kunnen worden verminderd door de keuze van het type transmitter. Factoren die een rol spelen in de selectie van de consistentie meter zijn: vezeltype, meetgebied, homogeniteit, stromingprofiel en gewenste nauwkeurigheid.