BRIGHTNESS en RESIDUAL

De hoofdreden voor bleking van de grondstof, is om de witheid te verhogen van het eind product. In principe is bleking een reinigingproces met destructie, structuur verandering en oplossing van lignine en andere ongewenste bestanddelen.

Omdat het proces enkele uren in beslag neemt, wordt de brightness opnemer gebruikt als een voorspeller van het eindresultaat. Hiervoor wordt de witheid ontwikkeling gemeten enkele minuten na dosering. Ter verhoging van de nauwkeurigheid wordt vaak tegelijkertijd ook de concentratie van de resterende chemicaliën gemeten.

Bij peroxyde bleking van TMP is het gewenst een gering residu te behouden (ppm). Hiervoor is een speciaal meetsysteem RPA-5000 beschikbaar.