BEDEXPANSIE - BEDHOOGTE
Op veel plaatsen worden multimedia filters toegepast voor het produceren van drinkwater. Multimedia filters zijn een betrouwbare en constante processtap gebleken met een laag risico op doorslag, mits goed onderhouden.

In multimedia filters vindt een opbouw van gefilterd materiaal plaats die een verhoging van de verschildruk en troebelheid tot gevolg heeft. Om dit te voorkomen moeten multimedia filters regelmatig teruggespoeld worden om het gefilterde materiaal te verwijderen.

Voor een optimale reiniging van het bed vindt plaats bij een bedexpansie tussen 30..50%. Deze bedexpansie wordt bereikt door een juiste instelling van het debiet tijdens terugspoelen. Een te hoog debiet heeft een grote bedexpansie tot gevolg met verhoogd risico op uitspoeling van kostbaar filter materiaal. Een te laag debiet heeft een verminderde reinigende werking.

Met de bedexpansie analyser EPA 2000 behoort giswerk tot het verleden en komt het gecontroleerd en optimaal terugspoelen binnen handbereik. Op basis van deze ultrasone bedhoogte meting is de expansie continu meetbaar en kan het terugspoel debiet geregeld worden.

Daarnaast geeft de EPA 2000 tijdens normaal filterbedrijf aan of er nog voldoende filter materiaal aanwezig is. Een daling van de bedhoogte duidt op media verlies.

Gecontroleerde bedexpansie voor optimale reiniging
Continue bewaking van media uitspoeling
Tot vier sensoren per meetversterker