S470 - Ammonia en Nitraat
Bij het zuiveren van stedelijk afvalwater is, naast het verwijderen van organische en anorganische stoffen, ook verwijdering van de nutriënten zoals ammonia en nitraat een belangrijke stap.

Voor het verregaand verwijderen van deze nutriënten zijn diverse regel-strategieën bekend. Veel van deze methoden zijn gebaseerd op het continu bepalen van de concentratie nitraat en ammonia en het afstemmen van het proces op deze metingen. Het spreekt voor zich dat de basis voor deze regelingen de in-line sensoren zeer betrouwbaar moeten functioneren.

De S470 sensor is gebaseerd op een set van ion-selectieve electrodes (ISE). Deze kunnen de concentratie ammonia (NH4+ of NH4-N) en/of nitraat (NO3- of NO3-N) continu en in-line bepalen.

De toegepast sensoren zijn speciaal geselecteerd op basis van hoge gevoeligheid en stabiliteit op lange termijn. Een speciale ingebouwde referentie electrode met hoge capaciteit wordt voor signaalcompensatie toegepast.

De S470 is leverbaar voor meting van ammonia of nitraat maar kan ook als combinatie voor beide parameters geleverd worden.

Minimale onderhoudswerkzaamheden
Kalibratie in het proces
Nauwkeurige en betrouwbare meetwaarden
Optionele reiniging electrodes