AFVALWATER ANALYSE
Met de steeds strengere eisen voor afvalwaterzuiveringen wordt het noodzakelijk om het rendement van de installaties te optimaliseren. Ook worden steeds meer installaties op afstand bestuurd. On-line meetinstrumenten kunnen hier een belangrijke bijdrage leveren.

INVEN heeft reeds jarenlange ervaring op het gebied van meten en regelen in de afvalwater industrie. Gebaseerd op applicatie kennis, kunnen wij u dan ook in vrijwel alle gevallen een op maat gesneden oplossing bieden voor bestaande en nieuwe toepassingen.